Přihlášení

 

Kontaktujte nás

Sjednat půjčku, prodej, nákup... Kontaktujte nás

 

Nákupní košík

Počet položek: 0
Celkem: 0.00,- Kč

 

Nejprodávanější

Nejžádanější zboží - Elektro, knihy, oleje, auta, reality

Provozní služby

Správa a údržba majetku, provoz areálu Na Hvězdě prosinec 2018 ...>>více<<

Cena 10 000,-

Organizační služby

Sportovní činnost, organizace soutěží, organizace turnajů, trenérská činnost, správa internetových stránek prosinec 2018. ...>>více<<

Cena 10 000,-

Pronájem osobního vozidla - malé, MPV malé

Nejlevnější pronájem osobního vozidla ...>>více<<

Cena 650,-

 

Titulní stránka / Pojištění pro firmy / Pojištění pro majitele a jedatele firem / Pojistné produkty podle druhu

Pojistné produkty pro podnikatele podle druhu

Pojištění majetku

Pojištění vozidel

 • havarijní pojištění
 • povinné ručení

Pojištění všeobecné odpovědnosti

 • členů statutárních orgánů a managementu
 • dopravce (i pro zahraniční přepravu)
 • za škody způsobené na životním prostředí
 • podnikatelských subjektů (společností, 
 • samostatně podnikajících fyzických osob)
 • měst a obcí
 • zemědělských organizací
 • provozovatele zdravotnického zařízení
 • soudních znalců a odhadců
 • tlumočníků a překladatelů
 • účetních
 • jiných než vyjmenovaných svobodných povolání 
 • ekonomické povahy
 • při výkonu projektové činnosti ve výstavbě
 • zeměměřičských inženýrů
 • za škody způsobené vadným výrobkem
 • zasílatelem (speditérem)
 • zdravotnickým zařízením při ověřování nových medicínských poznatků na člověku
 • zprostředkovateli 
 • rozhodci při řešení kolektivních sporů 
 • rozhodci při rozhodování majetkových sporů

Ostatní rizika

Pojištění finančních rizik

Pojištění leasingových splátek

Pojištění právní ochrany

Pojištění přepravovaného nákladu

Pojištění přerušení provozu

Pojištění říčních a námořních lodí, letadel a drážních vozidel

Pojištění technických rizik

Pojištění úvěru

Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Zemědělské pojištění

Zákonná a povinně smluvní pojištění

Povinně smluvní pojištění odpovědnosti

 • advokáta (85/1996 Sb.)
 • auditora (93/2009 Sb.)
 • autorizované osoby (22/1997 Sb.)
 • autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě (360/1992 Sb.)
 • autorizovaného inspektora (183/2006 Sb.)
 • členů sociálního družstva (90/2012 Sb.)
 • daňového poradce (523/1992 Sb.)
 • dražebníka (26/2000 Sb.)
 • energetického auditora (406/2000 Sb.)
 • exekutora (120/2001 Sb.)
 • hostující osoby při výkonu zdravotnického povolání (95/2004 Sb. a 96/2004 Sb.)
 • insolvenčního správce (182/2006 Sb. a 312/2006 Sb.)
 • lékaře, stomatologa a lékárníka (220/1991 Sb.)
 • koncesionáře a poskytovatele evropské služby elektronického mýtného (13/1997 Sb.)
 • likvidační správce (292/2013 Sb.)
 • notáře (358/1992 Sb.)
 • oceňovatele majetku (455/1991 Sb.)
 • oprávněné osoby (158/2000 Sb.)
 • osoby pověřené výkonem soc. právní ochrany dětí (359/1999 Sb.)
 • oznámeného subjektu (206/2015 Sb.)
 • patentového zástupce (417/2004 Sb.)
 • pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře (159/1999 Sb.)
 • pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře (38/2004 Sb.)
 • poskytovatele služeb péče o dítě v dětské skupině (247/2014 Sb.)
 • poskytovatele služeb podle zákona o obětech trestných činů (45/2013 Sb.)
 • poskytovatele zdravotních služeb (372/2011 Sb.)
 • provozovatele drážní dopravy (266/1994 Sb.)
 • provozovatele námořního plavidla (61/2000 Sb.)
 • provozovatele skládky (185/2001 Sb.)
 • provozovatele vojenského letadla (219/1999 Sb.)
 • při výkonu práva myslivosti (449/2001 Sb.)
 • rekvalifikačního zařízení (435/2004 Sb.)
 • výrobce nebo provozovatele technické zkušebny, kterým byl povolen zkušební provoz a výrobce, dovozce nebo prodejce, kterým byl povolen manipulační provoz (56/2001 Sb.)
 • vzniklé v důsledku závažné havárie (59/2006 Sb.)
 • zadavatele klinické zkoušky (268/2014 Sb.)
 • zařízení nebo střediska (109/2002 Sb.)
 • zkoušejícího a zadavatele klinického hodnocení léčivých přípravků (378/2007 Sb.)
 • z provozu jaderných zařízení (18/1997 Sb.)
 • z provozu letadla a poskytování letové prov. služby (49/1997 Sb.)
 • z provozu plavidla (z. č. 114/1995 Sb.; vyhl. č. 223/1995 Sb.)
 • z provozu vozidla (168/1999 Sb.)
 • poskytovatel specifických zdravotních služeb (373/2011 Sb.)
 • seskupení s účastí člena s omezenou odpovědností (248/2000 Sb.)
 • správce zajištěného majetku (279/2003 Sb.)
 • veřejného zadavatele (232/2012 Sb.)
 • notifikované osoby (54/2015 Sb.)

Zákonné pojištění

 • zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (z. č. 65/1965 Sb., zákoník práce)

Ostatní povinně smluvní pojištění

Finanční zajištění nápravy ekologické újmy (167/2008 Sb.)

Pojištění cestovní kanceláře pro případ úpadku (159/1999 Sb.)

Jiné

Pojištění lesů

Pojištění veletrhů a výstav

Pojištění záruky v důsledku úpadku agentur práce

Pojištění záruky za celní dluh

Pojištění záruky za spotřební daně

 

Máte zájem o některé z uvedených druhů pojištění?

Vložte poptávku, nechejte si spočítat a navrhnout komplexní pojištění, najdeme pro Vás optimální a nejlevnější řešení!

 • Zaslat dotaz prostřednictvím emailu info@also.cz (ptejte se na cokoli, odpovíme obratem)
 • Požádejte o kontaktování poradcem a my se Vám ozveme, abychom Vám nabídli optimální řešení Vašeho pojištění
 • Kontaktujte nás telefonicky na čísle +420 607 850 585