Přihlášení

 

Kontaktujte nás

Sjednat půjčku, prodej, nákup... Kontaktujte nás

 

Nákupní košík

Počet položek: 0
Celkem: 0.00,- Kč

 

Nejprodávanější

Nejžádanější zboží - Elektro, knihy, oleje, auta, reality

Provozní služby

Správa a údržba majetku, provoz areálu Na Hvězdě říjen 2017 ...>>více<<

Cena 10 000,-

Organizační služby

Sportovní činnost, organizace soutěží, organizace turnajů, trenérská činnost, správa internetových stránek září 2017. ...>>více<<

Cena 10 000,-

Příprava, konzultace, balné, poštovné

Příprava a konzultace 2 420,00 Kč Balné a poštovné  2 420,00 Kč ...>>více<<

Cena 4 840,-

 

Titulní stránka / POJISTENI-FIRMY / Odpovědností pojištění / Odpovědnost silničního dopravce

Nejlevnější pojištění odpovednosti silničního dopravce

Pojištění uzavírá silniční dopravce pro případ, že na přepravovaném nákladu vznikne škoda. Pojištění je určeno všem provozovatelům silniční nákladní dopravy (tedy dopravy pro cizí potřeby), kteří svou činnost provozují na základě platné koncesní listiny nebo povolení dopravního úřadu.

Způsoby pojištění

 

 • Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce dle počtu vozidel

Příklady výše pojistného odpovědnosti dopravce 

 

       1 VOZIDLO - územní rozsah ČR + Evropa bez SSSR, pojistná částka 500.000 Kč, spoluúčast 10 %, min. 10.000 Kč = roční pojistné do 2.500 Kč

       10 VOZIDEL - územní rozsah ČR + Evropa včetně SSSR, pojistná částka 500.000 Kč, spoluúčast 10 %, min. 10.000 Kč = roční pojistné do 8.500 Kč

 

 • Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce dle výše příjmů vynaložených v souvislosti s provozováním silniční nákladní dopravy (bez ohledu na počet vozidel)

Výhody pojištění

Široký rozsah pojištění

Pojištění pokrývá odpovědnost silničního dopravce za škody na věci v rozsahu daném zákony a mezinárodními úmluvami. Kromě standardních případů se vztahuje na odpovědnost za škodu:

 • při nakládce a vykládce zboží určeného k přepravě
 • při přepravě rychle se kazícího zboží (ovoce, potraviny, mražené výrobky)
 • při přepravě nebezpečného zboží s výjimkou výbušnin a třaskavin (lze je připojistit)

Územní platnost

V základním rozsahu je zahrnuto pojištění odpovědnosti za škody nastalé:

 • při vnitrostátní dopravě na území České republiky
 • při mezinárodní dopravě na území Evropy včetně Slovinska, Litvy, Lotyšska a Estonska (ostatní státy bývalé Jugoslávie a bývalého Sovětského svazu lze připojistit)

Náklady na soudní spor

V případě soudního sporu pojišťovna rovněž uhradí náklady řízení o náhradě škody, náklady právního zastoupení pojištěného a případně náklady na mimosoudní vyrovnání (pokud je pojištěný povinen škodu nahradit). Pojišťovna rovněž poskytne náhradu přiměřených a účelných nákladů vynaložených na omezení a zamezení bezprostředně hrozících škod.

Volitelná připojištění

Z výluk uvedených v pojistných podmínkách lze připojistit škody:

 • na přepravovaných motorových vozidlech v rámci odtahové služby
 • na přepravovaných použitých nebo porouchaných strojích a zařízeních
 • na výbušninách a třaskavinách
 • na přepravovaných živých zvířatech
 • vzniklé odcizením přepravovaného zboží (včetně loupežného přepadení)
 • způsobené smluvním dopravcem (následným dopravcem, poddopravcem)
 • nastalé při vnitrostátní dopravě prováděné na území jiného státu (kabotáž)

Jak pokračovat?

 • zaslat dotaz prostřednictvím e-mailu (ptejte se na cokoli, odpovíme obratem)
 • požádejte o kontaktování poradcem a my se Vám ozveme, abychom Vám nabídli optimální řešení Vašeho pojištění
 • kontaktujte nás telefonicky na čísle +420 607 850 585