Přihlášení

 

Kontaktujte nás

Sjednat půjčku, prodej, nákup... Kontaktujte nás

 

Nákupní košík

Počet položek: 0
Celkem: 0.00,- Kč

 

Nejprodávanější

Nejžádanější zboží - Elektro, knihy, oleje, auta, reality

Provozní služby

Správa a údržba majetku, provoz areálu Na Hvězdě září 2020 ...>>více<<

Cena 10 000,-

Organizační služby

Sportovní činnost, organizace soutěží, organizace turnajů, trenérská činnost, správa internetových stránek září 2020. ...>>více<<

Cena 10 000,-

Pronájem osobního vozidla - malé, MPV malé

Nejlevnější pronájem osobního vozidla ...>>více<<

Cena 650,-

 

ALSO.CZ / PRO FIRMY / Pojištění odpovědnosti firmy / Pojištění profesní odpovědnosti

Profesní odpovědnost

Toto pojištění sjednává pro případ, kdy pojištěný způsobí třetí osobě škodu v souvislosti se svou „profesní" činností a je povinen ji nahradit. Pojištění se týká profesí, které předpokládají duševní činnost a pro jejichž výkon je třeba zpravidla mít speciální vzdělání, oprávnění, zkušenosti atp. Přínos tohoto pojištění nespočívá jen v odškodňování poškozených osob, ale také v ochraně pojištěného před neoprávněnými nároky a v jeho podpoře prostřednictvím institutu vedlejšího účastenství v soudních řízeních.

Povinná pojištění

Povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vyplývá pro některé profese přímo ze zákona. Důvodem tohoto opatření je snaha poskytnout ochranu osobám, které by mohly být činností subjektu vykonávajícího tyto profese poškozeny. Uplatňuje se tam, kde hrozí zvýšené nebezpečí vzniku odpovědnosti za škodu, nebo kde je na místě obava, že by osoba vykonávající „profesní“ činnost nemohla poškozené osoby v plné míře odškodnit.

Druhy pojištění

Pojištění odpovědnosti za škodu osobám vykonávajícím tyto profese:

 • Auditor, daňový poradce, účetní
 • Advokát
 • Zprostředkovatel pojištění
 • Autorizovaný architekt
 • Autorizovaný inženýr 
 • Technik činný ve výstavbě
 • Dražebník
 • Oceňovatel majetku
 • Zadavatel klinického hodnocení

Dále lze pojištění profesní odpovědnosti za škodu uzavřít pro:

 • Zdravotnická zařízení
 • Autorizované osoby

Široká pojistná ochrana

V základním rozsahu pojištění pokrývá odpovědnost za škody:

 • Na zdraví (úraz a jiné poškození zdraví)
 • Na věci (poškození, zničení nebo pohřešování věci)
 • Finanční (ve většině případů)

 

Jak pokračovat?