Přihlášení

 

Kontaktujte nás

Sjednat půjčku, prodej, nákup... Kontaktujte nás

 

Nákupní košík

Počet položek: 0
Celkem: 0.00,- Kč

 

Nejprodávanější

Nejžádanější zboží - Elektro, knihy, oleje, auta, reality

Pojištění odpovědnosti dopravce

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce na jedno vozidlo, pojistná částka 500 000 Kč, spoluúčast 10 %, min. 10 000 Kč, ...>>více<<

Cena 3 500,-

Skladové vozy

Pojištění skladových vozidel autobazaru (auto dealera) za 4 Kč na den ...>>více<<

Cena 4,-

Povinné ručení veterán

Povinné ručení veteránů za řoční pojistné 346 Kč ...>>více<<

Cena 346,-

 

POJIŠTĚNÍ FIRMY / PRO FIRMY / Pojištění odpovědnosti firmy / Pojištění odpovědnosti soudních znalců

Profesní pojištění odpovědnosti soudních znalců


Dne 1.1.2021 vstoupí v účinnost zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Soudním znalců s datem účinnosti nové právní úpravy vzniká povinnost mít pro výkon znalecké činnosti sjednané pojištění odpovědnosti.

Dle zákona by výše limitu pojistného plnění měla být úměrná možným újmám, které lze v rozumné míře předpokládat.

Minimální limity plnění:

  • Samostatní soudní znalci: 1.000.000 Kč (bez ohledu na jejich obory a odvětví) 
  • Znalecká kancelář a znalecký ústav (právnické osoby v postavení soudního znalce): 5.000.000 Kč (bez ohledu na jejich specializaci)
  • Soudní znalci v postavení zaměstnance, společníka nebo člena znalecké kanceláře (ústavu): pojištění být nemusí.
  • Předmět činnosti: znalec, znalecká kancelář, znalecký ústav
  • Příjmy pojištěného ze znalecké činnosti
  • Limit plnění: 1.000.000 – 30.000.000 Kč
  • Spoluúčast pevná (např. 1.000,- Kč, 2.500,- Kč)
  • Spoluúčast pevná procentní (např. 10%, min. 5.000,- Kč, max. 50.000,- Kč)
  • Územní rozsah: ČR, ČR+SR nebo Evropa

 

Oprávnění: jmenovací dekret a to včetně jeho čísla jednacího (zákon sice stanovuje, že oprávnění vykonávat znaleckou činnost vzniká zápisem do seznamu znalců, nicméně žádný takový veřejný rejstřík soudních znalců dosud v provozu není).

Soudní znalec bez IČ? Podle znění § 7 odst. 2 tohoto zákona přidělí krajský soud znalci a tlumočníkovi, který dosud nemá přiděleno identifikační číslo osoby, při zapsání do seznamu znalců a tlumočníků identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob. Podle tohoto ustanovení bylo identifikační číslo osoby přiděleno i těm znalcům a tlumočníkům, kteří v seznamu znalců a tlumočníků zapsáni již jsou a kteří dosud identifikační číslo osoby neměli. Všichni znalci tedy mají IČ, znalce bez IČ nelze pojistit. 

Zákon č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech v § 22 zavádí s účinností od 1. 1. 2021 znalcům povinnost být pojištěni pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti. Pojištění musí existovat po celou dobu výkonu znalecké činnosti. 

 

Jak pokračovat?