Přihlášení

 

Kontaktujte nás

Sjednat půjčku, prodej, nákup... Kontaktujte nás

 

Nákupní košík

Počet položek: 0
Celkem: 0.00,- Kč

 

Nejprodávanější

Nejžádanější zboží - Elektro, knihy, oleje, auta, reality

Provozní služby

Správa a údržba majetku, provoz areálu Na Hvězdě říjen 2017 ...>>více<<

Cena 10 000,-

Organizační služby

Sportovní činnost, organizace soutěží, organizace turnajů, trenérská činnost, správa internetových stránek září 2017. ...>>více<<

Cena 10 000,-

Příprava, konzultace, balné, poštovné

Příprava a konzultace 2 420,00 Kč Balné a poštovné  2 420,00 Kč ...>>více<<

Cena 4 840,-

 

Titulní stránka / Pojištění pro firmy / Pojištění obce, města

Pojištění obcí a měst

Nový občanský zákoník (NOZ) přinesl řadu změn, které ovlivňují nejen soukromý život každého z nás, ale mají dopad i do fungování měst a obcí. Změny se nevyhnuly ani oblasti pojištění, ve které došlo k úpravám zejména v pojištění odpovědnosti.

 

Jaký by měl být standardní rozsah pojištění odpovědnosti obce?

 

Pojištění by mělo obec chránit především pro případ povinnosti nahradit:

 • škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení
 • škodu na majetku třetích osob
 • následné finanční škody
 • porušení povinnosti vyplývající zejména ze zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 • škoda vzniklá v souvislosti s vlastnictvím nebo nájmem nemovitosti
 • škoda či újma způsobená provozováním podnikatlské činnosti (např. škody způsobené provozováním vodovodů a a kanalizace)
 • škoda způsobená osobami vykonávajícími obecně prospěšné práce
 • škoda způsobená obcí jako zřizovatelem městské policie 
 • škoda vzniklé na odložených věcech zaměstnanců
 • škoda způsobená při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.
 • odpovědnost obce jako zřizovatele sboru dobrovolných hasičů
 • odpovědnost správce komunikace včetně rizika správy nemovitosti
 • odpovědnost poskytovale sociální péče
 • pojištění čistých finančních škod
 • pojištění regresů nemocenské, zdravotní pojišťovny
 • pojištění povinnosti nahradil škodu na věcech užívaných (např. věci na leasing, pronajaté věci)
 • pojištění škod na užívané nemovitosti např. na základě nájemní smlouvy nebo smlovy o pachtu

V poslední době významě vzrostl zájem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou obci, městu, kraji starostou (primátorem, hejtmanem), místastarostou, členem rady nebo zastupitelstva.  

 • uložení sankce nebo jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci
 • škoda vzniklá ze závazkových vztahů
 • škoda vzniklá obci v důsledku pochybení starosty

Dnes je již namozřejmostí připojištění dalších supjektů do pojistné smlouvy obce (např. školy, školky, dava
dla, sportovní areály, psí útolky, čističky vod aj.)

 

Pojištění křížové odpovědnosti, tj. pojištění vzájemných škod mezi pojištěnými jednou pojistnou smlouvou 

 

Pojištění majetku obce, města

 

Jak pokračovat?

 • zaslat dotaz prostřednictvím e-mailu (ptejte se na cokoli, odpovíme obratem)
 • požádejte o kontaktování poradcem a my se Vám ozveme, abychom Vám nabídli optimální řešení Vašeho pojištění
 • kontaktujte nás telefonicky na čísle +420 607 850 585