Přihlášení

 

Kontaktujte nás

Sjednat půjčku, prodej, nákup... Kontaktujte nás

 

Nákupní košík

Počet položek: 0
Celkem: 0.00,- Kč

 

Nejprodávanější

Nejžádanější zboží - Elektro, knihy, oleje, auta, reality

Provozní služby

Správa a údržba majetku, provoz areálu Na Hvězdě prosinec 2018 ...>>více<<

Cena 10 000,-

Organizační služby

Sportovní činnost, organizace soutěží, organizace turnajů, trenérská činnost, správa internetových stránek prosinec 2018. ...>>více<<

Cena 10 000,-

Pronájem osobního vozidla - malé, MPV malé

Nejlevnější pronájem osobního vozidla ...>>více<<

Cena 650,-

 

Titulní stránka / O společnosti / Novinky

Aktuality, novinky, blog

Detail: Když se D&O skutečně vyplatí (07.02.2017)

Podíváme na reálné situace, ve kterých našlo své uplatnění. Protizákonné propuštění zaměstnance, uzavření špatných dodavatelských smluv nebo porušení podmínek poskytnutí dotace. Ve všech těchto případech bude viník hledán na straně vrcholového managementu.

Případ první: Porušení podmínek poskytnutí dotace z evropských fondů
Společnost vlastněná několika obcemi získala dotaci z EU na výstavbu skládky odpadu pro potřebu přesně specifikovaných obcí. Po zprovoznění skládky společnost odsouhlasila, že skládku mohou využívat i další obcím. Během auditu z EU bylo toto pochybení zjištěno a společnost musela dotaci vrátit. Společnost následně úspěšně zažalovala výkonného ředitele, který o využití skládky pro další obce rozhodl. Z D&O se uhradila vzniklá škoda a náklady na obhajobu.

Případ druhý: Insolvenční správce vs. bývalý člen představenstva
Bývalý člen představenstva podepsal nevýhodné dodavatelské smlouvy. Ztráty plynoucí z těchto smluv dosáhly výše přes 500 milionů Kč a vedly k úpadku společnosti. Insolvenční správce požadoval náhradu újmy právě po tomto členu představenstva, který měl z titulu řádného hospodáře smlouvy přehodnotit. V rámci smírčích řízení bylo dosaženo dohody. Škodu způsobenou chybným rozhodnutím člena představenstva a náklady na obhajobu uhradilo pojištění D&O.

Případ třetí: Propuštěný manažer
Společnost propustila svého manažera. Dle názoru dotyčného nebylo propuštění v souladu se zákonem. Obrátil se proto na soud a ve smírčím řízení byl jeho nárok uznán. Společnost mu musela uhradit ušlou mzdu a další kompenzace, v celkové výši 1 milion Kč. Právní náklady a škodu uhradilo pojištění D&O.

Případ čtvrtý: Rozvod a společné podnikání
Manželé vlastnící rodinný podnik (každý 50%) se rozvedli a z osobních důvodů nebylo možné, aby i nadále společně podnikali. Manželka se tedy rozhodla z firmy odejít a svůj podíl prodat. Manžel však odmítal zaplatit požadovanou cenu, proto hledala jiné kupce, které manžel všemožnými způsoby od koupě odrazoval. Manželka jej, jakožto výkonného ředitele, zažalovala za znehodnocení jejího podílu ve firmě. Z D&O se hradily náklady na obhájce.

Případ pátý: Zmanipulované veřejné řízení
Společnost vypsala veřejné řízení na dodávku služeb, po jehož ukončení označil jeden z neúspěšných uchazečů řízení za zmanipulované. Důvodem byly nedostatky v zadání i vyhodnocení řízení. Majitel společnosti (město) vzneslo nárok na úhradu újmy vůči generálnímu řediteli, kvůli jehož opomenutí tato situace vznikla. Případ je stále v řešení, společnost má ale uzavřené pojištění D&O, které případnou újmu v hodnotě stamilionů Kč může pomoci uhradit.

Ani D&O se nevyhýbají kuriózní případy
Pojištění D&O se nemusí týkat jen výše uvedených příkladů, i zde, stejně jako v jiných pojistných odvětvích, se čas od času objeví netradiční, až kuriózní případ pojistné události. Historie D&O tak zaznamenala situaci, kdy firmu žalovala zaměstnankyně za to, že neřešila obtěžování její osoby kolegou na pracovišti. Na vině měl být v tomto případě její nadřízený - člen představenstva, kterému vše několikrát hlásila, ten ale stížnosti neřešil. Zaměstnankyně po firmě nárokovala dva miliony jako odškodné za morální újmu.

D&O v praxi aneb od pojistné události k výplatě
Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů, D&O, je specifické nejen škálou a nevyzpytatelností událostí, které kryje. Vedle samotných nákladů na úhradu škody kryje náklady na soudní řízení, ale také náklady vznikající již v době šetření pojistné události. Mezi ně patří například analýzy, právní služby, ale pro mnohé překvapivě i náklady na psychologickou pomoc nebo na krizové PR, které je v důsledku prošetřované pojistné události nezbytné pro obnovení dobrého jména manažera nebo samotné firmy.

V případě pojištění D&O může být, stejně jako u jiných typů pojištění odpovědnosti, značný časový odstup mezi příčinou škody (např. chybným rozhodnutím) a jejím samotným vznikem. Tuto problematiku odpovědnostních rizik řeší u pojištění D&O institut retroaktivního krytí. V okamžiku, kdy je škoda rozpoznána a je určena její příčina, vznáší poškozená strana nárok vůči pojistníkovi (společnosti), který se následně může obrátit na pojištěného (např. výkonného ředitele), pokud se domnívá, že příčinou škody bylo jeho pochybení.

Šetření a nezbytná obrana
Při nahlášení pojistné události pojištěným dochází i v případě D&O k šetření, jehož cílem je zjistit, zda k pojistné události skutečně došlo a odpovědnost za ní nese dotčená osoba. Pojištěný se musí vždy přiměřeným způsobem bránit vůči vzneseným nárokům, a to nejen v případě, kdy dojde k soudnímu dokazování pochybení. Právě tyto náklady na nutnou obranu a dále pak například vzniklé osobní náklady či náklady na zmírnění škody kryje pojištění D&O.

Vyjednávání i soudní řízení
Je-li v průběhu šetření zjištěno, že pochybení opravdu nastalo, probíhá za souhlasu všech zúčastněných stran jednání o vyrovnání. Cílem je minimalizovat náklady dané zásahy soudu, urychlit vypořádání a zamezit negativní publicitě. V případě nesouhlasu některé ze zúčastněných stran s tímto postupem dochází ke standardnímu soudnímu procesu a k plnění ze strany pojišťovny může dojít až po vynesení pravomocného rozsudku.

Škody za pár tisíc i miliardy
Částka, na kterou se mohou vyšplhat škody v rámci pojištění D&O, začíná na desetitisících korun a končí na stamilionech. U nás se v dosavadních jednáních „hrálo" nejvíce o 100 milionů korun. V případě, že je tento nárok uplatněn vůči jednotlivci, může pro něj znamenat doživotní závazky, které přecházejí v rámci dědictví i na další členy rodiny. Z těchto důvodů se vyplatí rizika nepodceňovat a informovat se o možnostech pojištění.

 

Soubor ke stažení: Když se D&O skutečně vyplatí (velikost: 168.15kB)

 

>> Zpět do historie novinek <<