Přihlášení

 

Kontaktujte nás

Sjednat půjčku, prodej, nákup... Kontaktujte nás

 

Nákupní košík

Počet položek: 0
Celkem: 0.00,- Kč

 

Nejprodávanější

Nejžádanější zboží - Elektro, knihy, oleje, auta, reality

Provozní služby

Správa a údržba majetku, provoz areálu Na Hvězdě srpen 2020 ...>>více<<

Cena 10 000,-

Organizační služby

Sportovní činnost, organizace soutěží, organizace turnajů, trenérská činnost, správa internetových stránek srpen 2020. ...>>více<<

Cena 10 000,-

Pronájem osobního vozidla - malé, MPV malé

Nejlevnější pronájem osobního vozidla ...>>více<<

Cena 650,-

 

ALSO.CZ / SPOLUPRÁCE / Likvidace pojistných událostí firmy

Likvidace pojistné událostí firem

Likvidace pojistné události

Likvidace je zhodnocení podmínek a vlastností pojistné události z hlediska uzavřených pojistných smluv a určení oprávněné výše pojistného plnění. Při naplnění pojistných podmínek následuje vyplacení pojistného plnění podle uzavřené pojistné smlouvy. Zákonná lhůta, do kdy má být likvidace pojistné události provedena jsou 3 měsíce.

  1. Vozidla - dopravní nehody, škody z odpovědnosti, ušlý zisk, krádeže, živelné škody

  2. Nemovitosti - krádeže, živelné škody

  3. Zdraví - odškodnění úrazového pojištění a trvalých následků, ušlý zisk

Likvidátor pojistné události

Likvidaci pojistné události provádí likvidátor a mezi jeho hlavní úkoly patří důsledné prošetření vzniku a průběhu pojistné události, posouzení nároku pojištěného na pojistné plnění a vyčíslení pojistného plnění, které je pojištěnému po ukončení šetření pojistné události.

Průběh likvidace pojistné události

Likvidace pojistných událostí probíhají v souladu s platnými zákony, všeobecnými pojistnými podmínkami a vlastní pojistnou smlouvou.

  • Klient oznámí pojišťovně pojistnou událost a na vyzvání likvidátora doloží potřebné doklady.
  • Pověřený likvidátor pojišťovny zahájí šetření, zda a v jakém rozsahu k pojistné události došlo.

Během šetření pojistné události je zejména povinen ověřit, jestli jsou informace předané klientem k řešení pojistné události dostatečné k likvidaci pojistné události v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a příslušnými zákony.

  • Klient doloží další doklady vyžádané likvidátorem potřebné k likvidaci pojistné události, pokud jsou informace nedostatečné, případně likvidátor tyto informace došetří (například na základě plné moci, vyplývající z pojistné smlouvy)
  • Likvidátor průběžně hodnotí doklady a v okamžiku, kdy jsou všechny potřebné k dispozici, přistoupí k výpočtu pojistného plnění.

V případě uznání nároku pojištěného na pojistné plnění, pojišťovna vyplatí pojištěnému (nebo poškozenému) pojistné plnění dle pojistné smlouvy.

Likvidace pojistné události [online]

Jak pokračovat?

Vložte dokumenty, fotografie k pojistné událost a vše za Vás vyřešíme!