Přihlášení

 

Kontaktujte nás

Sjednat půjčku, prodej, nákup... Kontaktujte nás

 

Nákupní košík

Počet položek: 0
Celkem: 0.00,- Kč

 

Nejprodávanější

Nejžádanější zboží - Elektro, knihy, oleje, auta, reality

Pojištění odpovědnosti dopravce

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce na jedno vozidlo, pojistná částka 500 000 Kč, spoluúčast 10 %, min. 10 000 Kč, ...>>více<<

Cena 3 500,-

Skladové vozy

Pojištění skladových vozidel autobazaru (auto dealera) za 4 Kč na den ...>>více<<

Cena 4,-

Povinné ručení veterán

Povinné ručení veteránů za řoční pojistné 346 Kč ...>>více<<

Cena 346,-

 

POJIŠTĚNÍ FIRMY / PRO FIRMY / Pojištění finančních rizik / Finanční způsobilosti dopravce

Pojištění finanční způsobilosti dopravce 

Dopravci provozujícímu na základě koncese či licence vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravu autobusy, tahači a nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 t předepisuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů kromě jiného i prokázání finanční způsobilosti.

Změny v pojištění s datem počátku od 21.2.2022

Dochází k implementaci některých ustanovení Nařízení EP a Rady (EU) 2020/1055 

V případě prvopodnikatele nebude možné využít doložení finanční způsobilosti prostřednictvím pojištění, avšak pouze formou bankovní záruky, potvrzení o přístupu k úvěru nebo jiným závazným dokumentem prokazujícím, že podnik disponuje danými částkami.

Dle aktuálního stanoviska Ministerstva dopravy je prvopodnikatelem nově registrovaný podnikatel, který žádá o vydání živnostenského oprávnění k předmětu silniční motorová doprava a který ani v jiném předmětu podnikání dosud nepodnikal (v novele zákona č. 111/1994 Sb. může být upraveno).

Od 21.5.2022 vejde v platnost nová povinnost prokázat finanční způsobilost i pro silniční nákladní dopravce, zapojené do mezinárodních přeprav vozidly, jejichž přípustná hmotnost naloženého vozidla převyšuje 2,5 t avšak nepřevyšuje 3,5 t.

Od 21.5.2022, jedná se pouze o vozidla určená k silniční nákladní dopravě a zapojená do mezinárodních přeprav. 

 

Stanovení směnného kurzu

Ministerstvo dopravy v souladu s ustanovením článku 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, oznamuje stanovení směnného kurzu pro nadcházející kalendářní rok v následující výši:

FINANČNÍ ZPŮSOBILOST DOPRAVCE

 

Dne 1. ledna 2022 dochází k aktualizaci kurzu EUR pro výpočet limitu pojistného plnění v pojištění finanční způsobilosti dopravce. Platí kurz EUR ve výši 25,309 Kč. Tento kurz se použije na celý kalendářní rok.

Pro rok 2022 jsou stanoveny tyto limity: 

Vozidla > 3,5 tuny 227 781 Kč pro jedno vozidlo, 126 545 Kč pro každé další vozidlo 

Vozidla > 2,5 tuny a < 3,5 tuny 45 556 Kč pro jedno vozidlo, 22 778 Kč pro každé další vozidlo (platí od 21.5.2022, jedná se pouze o vozidla určená k silniční nákladní dopravě a zapojená do mezinárodních přeprav)

 

Pro rok 2021 v souladu vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2020/C 325/09) 1 euro = 26,918 Kč

V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně: 

242 262 Kč pro jedno vozidlo a 134 590 Kč pro každé další vozidlo.

 

Pro rok 2020 v souladu vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2019/C 331/05) 1 euro = 25,740 Kč

V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně:

231 660 Kč pro jedno vozidlo a 128 700 Kč pro každé další vozidlo.

 

Oprávněná osoba má právo na pojistné plnění bez nutnosti realizace konkurzů, exekucí, likvidačních řízení a bez ohledu na celkovou finanční situaci pojištěného či dlužníků a subdodavatelů pojištěného.

 

Pojištění je sjednáváno bez povinnosti předkládat protizáruky a bez jakýchkoliv poplatků za zpracování a vyhotovování pojistných smluv.

  • Prokázání finanční způsobilosti
  • Rychlost a jednoduchost sjednání pojištění bez nutnosti předkládání protizáruk
  • Variabilní možnost sjednání
  • Flexibilitu uzavření pojistné smlouvy
  • Absenci poplatků za správu a vyhotovení pojistky (smlouvy o ručení)

Co je nutné prokázat

Každý podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly musí prokázat dopravnímu úřadu trvání finanční způsobilosti. Finanční způsobilostí se rozumí schopnost dopravce finančně zajistit řádné zahájení a správu činnosti podniku.Finanční způsobilost se prokazuje dopravnímu úřadu v místě sídla nebo trvalého pobytu žadateleFinanční způsobilost musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy a prokazuje se příslušnému dopravnímu úřadu za každý kalendářní rok nejpozději do 31. července roku následujícího. Požádá-li podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravní úřad před uplynutím této lhůty o její prodloužení, prokazuje trvání finanční způsobilosti nejpozději do 31. srpna kalendářního roku. 

Možnosti prokázání

  • Pojištění odpovědnosti podnikatele v silniční dopravě, pokud kryje rizika způsobená jeho podnikatelskou činností třetím osobám
  • Pojištění finanční způsobilosti – smlouvu o ručení

 

Smlouvou uzavřenou na kalendářní rok, smlouvou na hospodářský rok, nebo s automatickou prolongací (v případě smlouvy s automatickou prolongací je potřeba doložit každý rok doklad o zaplacení, z něhož bude zřejmé číslo pojistné smlouvy).

Více informací k prokázání finanční způsobilosti najdete na stránkách jednotlivých krajů


http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/doprava/FZD_dop.html

http://www.kr-vysocina.cz/financni-zpusobilosti-pro-rok-2015/d-4040528

http://www.kraj-jihocesky.cz/180/financni_zpusobilost_dopravcu.htm

http://www.kr-zlinsky.cz/financni-zpusobilost-cl-87.html

http://www.msk.cz/cz/doprava/financni-zpusobilost-40479/

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=203995&TypeID=2

https://www.msk.cz/cs/temata/doprava/financni-zpusobilost-974/

https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/termin-prokazani-financni-zpusobilosti-dopravcum-vyprsi-31-7-2021-n1097309.htm

 

Jak pokračovat?