Přihlášení

 

Kontaktujte nás

Sjednat půjčku, prodej, nákup... Kontaktujte nás

 

Nákupní košík

Počet položek: 0
Celkem: 0.00,- Kč

 

Nejprodávanější

Nejžádanější zboží - Elektro, knihy, oleje, auta, reality

Provozní služby

Správa a údržba majetku, provoz areálu Na Hvězdě září 2018 ...>>více<<

Cena 10 000,-

Organizační služby

Sportovní činnost, organizace soutěží, organizace turnajů, trenérská činnost, správa internetových stránek září 2018. ...>>více<<

Cena 10 000,-

Pronájem osobního vozidla - malé, MPV malé

Pronájem osobního vozidla ...>>více<<

Cena 500,-

 

Titulní stránka / Pojištění vozidel

Povinného ručení chrání vlastníka, provozovatele i řidiče

 • Povinné ručení podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla má povinnost uzavřít toto pojištění každý vlastník tuzemského motorového vozidla nebo řidič cizozemského vozidla
 • Havarijní pojištění slouží k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení či neoprávněného užití vozidla
 • Další připojištění jsou volitelné, například pojištění všech skel, připojištění pro případ střetu se zvěří, cena GAP, připojištění poškození vozidla zvířetem, připojištění živelních škod a připojištění odcizení, půjčovné náhradního vozu, úrazové pojištění a další novinky v oblasti pojištění vozidel
 • Pojištění poruchy vozidla při současném sjednání povinného ručení a havarijního pojištění (nebo havarijního pojištění starších vozů)
 • Asistenční služby zaručují pomoc v nesnázích, při poruše či havárii, jak na území ČR, tak i v zahraničí
 • Flotilové pojištění je určeno pro fyzické a právnické osoby, které vlastní 5 a více vozidel, jedná se o finančně výhodné pojištění, které vás zbaví administrativní zátěže. Díky jedinému správci vozidel vše vyřešíte jedinou fakturou.

Jak pokračovat?

Vložte poptávku, nechejte si spočítat a navrhnout komplexní pojištění, najdeme pro Vás optimální a nejlevnější řešení!

 • Zaslat dotaz prostřednictvím e-mailu info@also.cz (ptejte se na cokoli, odpovíme obratem)
 • Požádejte o kontaktování poradcem a my se Vám ozveme, abychom Vám nabídli optimální řešení Vašeho pojištění
 • Kontaktujte nás telefonicky na čísle +420 607 850 585

 

 Základní fakta ČKP

V České republice je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinné ručení, závazné pro každého majitele vozidla. Stále však existují řidiči, kteří nedbají jedné ze základních povinností a jezdí vozidlem bez pojištění odpovědnosti.

 1. V České republice bylo k 1. 1. 2008 registrováno 6 788 165 motorových vozidel.
 2. Dle údajů České kanceláře pojistitelů (ČKP) mělo k 31. 12. 2007 celkem 5 997 461 vozidel sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Jedná se o registrovaná i neregistrovaná vozidla.
 3. Přibližně 800 000 registrovaných vozidel nemá sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla (velký počet z nich však není reálně provozován).
 4. Podle kvalifikovaného odhadu ČKP je v České republice 200–300 tisíc vozidel, která nemají sjednáno pojištění odpovědnosti a jsou reálně provozovaná.

Produkt povinného ručení chrání vlastníka, provozovatele i řidiče

Přitom povinné ručení je druh pojištění, které slouží k pokrytí škod, jež způsobí majitel vozidla a na něž nestačí jeho vlastní finanční rezervy. Tento pojistný produkt za něj řeší mnoho velkých starostí, které si může svou nepozorností za volantem přivodit. Hmotné škody, ale především škody na zdraví či životě není často škůdce schopen vlastními finančními prostředky pokrýt ani za několik let.

Bez povinného ručení jezdí 200–300 tisíc vozidel
Alarmujících 200–300 tisíc vlastníků vozidel vyjíždí denně na silnice bez povinného ručení. V loňském roce tato vozidla způsobila celkem 4 687 škod. Podle předběžných statistik přesáhne celková výše těchto škod 450 mil. Kč.

Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu (GF) hradí oprávněné nároky poškozenému a vymáhá vyplacená plnění na nepojištěném škůdci
V případě, kdy je škoda způsobena nepojištěným vozidlem, vstupuje do hry ČKP. Ta je nejen garantem, aby poškozenému byly z garančního fondu uhrazeny všechny oprávněné nároky, ale zároveň uplatňuje adekvátní postup vůči škůdci. Pokud ve stanovené lhůtě nepojištěný škůdce dluh neuhradí ani neuzavře s ČKP dohodu o splácení, předává ČKP případ k externímu vymáhání, v další etapě pak soudům. ČKP je vysoce úspěšná při prosazování práv na náhradu vyplaceného plnění u soudů, převyšujícím 95 %. Vůči těm, kteří neplatí ani na základě pravomocného soudního rozhodnutí, nastupuje exekuce.

Na nezodpovědné řidiče doplácí poctiví plátci povinného ručení
Na nezodpovědné chování řidičů, kteří vyjíždějí na silnice s vozy bez povinného ručení, doplácí poctiví plátci pojištění. Z jejich peněz členské pojišťovny ČKP povinně přispívají do garančního fondu (GF) formou členských příspěvků, jejichž výše se určuje podílem pojišťoven na trhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla měřeným počtem pojištěných vozidel v příslušných kategoriích. Za rok 2007 byla z garančního fondu poskytnuta pojistná plnění ve výši 276,2 mil. Kč a kumulativní objem závazků garančního fondu v roce 2007 dosáhl výše 2,67 mld. Kč.

Členské příspěvky, kterými pojišťovny přispívají do garančního fondu, se pak promítají do sazeb povinného ručení. Prostřednictvím svých pojišťoven tak do garančního fondu přispívají slušní motoristé, kteří povinné ručení platí – v průměru 50–200 Kč ročně v závislosti na kategorii vozidla a jeho obsahu.

Neplatiči budou přispívat do garančního fondu 
Podle připravované novely zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, která by měla vstoupit v platnost k 1. 1. 2009, budou osoby provozující tuzemské vozidlo bez povinného ručení nuceny zaplatit do garančního fondu finanční příspěvek za dobu, po kterou bylo jejich vozidlo provozováno v rozporu se zákonem.

Jedná se o další postih hazardérů, které ani dosavadní hrozba dopadů správního řízení (stejně jako vymáhání částky vyplacené poškozenému z události způsobené osobou bez povinného ručení) nevede ke sjednání povinného ručení. Příspěvek ve výši stanovené zákonem bude povinen zaplatit vlastník vozidla (případně provozovatel, je-li odlišný od vlastníka). Lhůta pro zaplacení bude 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení zaslané Českou kanceláří pojistitelů, které zákon správu příspěvku svěřuje. Součástí zákona je tabulka výše příspěvků podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich obsahů. Výše poplatku bude nad horní hranicí maximální komerční ceny povinného ručení v dané kategorii.

Tím, že Česká kancelář pojistitelů dostane možnost získat příspěvek přímo od majitele nepojištěného vozidla, se mohou snížit příspěvky pojišťovnám do garančního fondu. Vzhledem k tomu, že do výše pojistného se zcela logicky promítá potřeba příspěvků do garančního fondu, nebudou na neplatičích tratit ti, kteří pojištění řádně platí.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení)
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinné ručení, musí mít ze zákona sjednáno každý majitel vozidla. Toto pojištění upravuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Z povinného ručení jsou hrazeny škody na majetku, zdraví, životě nebo škody, které mají formu ušlého zisku, jež řidič způsobí třetí osobě či osobám při provozu vozidla. Nevztahuje se však na škodu vzniklou na vozidle pojištěného, kterou způsobí vlastním zaviněním. Pro krytí těchto škod se používá havarijní pojištění.

Povinné ručení mimo území ČR
Povinné ručení platí i pro cesty do zahraničí, a to jednak na celém území Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru, jednak v řadě dalších evropských států, uvedených v seznamu států v prováděcí vyhlášce. Navíc pojišťovny mohou územní platnost povinného ručení rozšířit i nad tento rámec pro země, s jejichž národní kanceláří uzavřela Česká kancelář pojistitelů nezbytnou dohodu. 
V zahraničí se existence povinného ručení prokazuje tzv. zelenou kartou. To je mezinárodní karta automobilového pojištění a pojistníkovi ji vydá buď automaticky, nebo na vyžádání pojišťovna, u které má smlouvu o povinném ručení uzavřenou. Pokud řidič u sebe „zelenou kartu“ nemá, vystavuje se rizikům různých sankcí v navštívené zemi. 
Např. ve Velké Británii mohou úřady nepojištěné vozidlo zabavit a buď prodat, nebo nechat sešrotovat. Při cestě do země, kde zelená karta a s ní české povinné ručení neplatí, si musí řidič sjednat tzv. hraniční pojištění. To se uzavírá na dobu pobytu automobilu na tomto území.

Podle připravované novely zákona o pojištění odpovědnosti bude nově k prokazování povinného ručení stačit i v ČR pouze zelená karta.

Pojištěné osoby
Právo na to, aby pojišťovna z povinného ručení v případě pojistné události nahradila škodu, která vznikla třetí osobě v souvislosti s provozem vozidla, mají ty osoby, jež za škodu způsobenou provozem vozidla zodpovídají, typicky provozovatel vozidla a řidič vozidla.

Kdo má povinnost se pojistit?
Povinnost uzavřít povinné ručení má každý majitel motorového vozidla a v případě, že tuto zákonnou povinnost nesplní, hrozí mu pokuta až do výše 20 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel až na jeden rok. Ten, kdo povinné ručení neuzavře a způsobí vozidlem druhému škodu na zdraví nebo na majetku, musí uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků. ČKP ze zákona tyto prostředky od škůdce vymáhá.

Limity plnění
Zákon č. 168/1999 Sb. stanovuje pro pojišťovny minimální limity plnění. V případě vzniklé škody je pojišťovna povinna krýt škody ve výši 35 mil. Kč pro škodu na zdraví, 18 mil. Kč pro škodu na majetku (od účinnosti připravované novely zákona 35 mil. Kč u nově uzavíraných pojistných smluv). Kromě těchto standardních odpovědnostních limitů nabízejí pojišťovny i limity vyšší; jejich maximální hranice není v zákoně stanovena, ale musí být vždy výslovně v pojistné smlouvě uvedeny. Pojišťovny v případě uzavření smlouvy o povinném ručení dále poskytují různá zvýhodnění v podobě slev a bonusů a balíčků asistenčních služeb.

Výpověď a zánik pojistné smlouvy
Povinné ručení se sjednává obvykle na jeden rok s možností automatického prodloužení a s různou frekvencí splátek (ročně, pololetně, čtvrtletně). Pokud chce pojistník (ten, kdo uzavřel smlouvu) smlouvu vypovědět, musí to stihnout tak, aby byla výpověď smlouvy doručena pojišťovně nejpozději šest týdnů před výročním dnem pojištění. V případě, že pojistitel tuto lhůtu promešká, bude smlouva ukončena až k následujícímu výročnímu dni.

Vypovědět smlouvu o povinném ručení může pojistník také v případě, že pojišťovna upraví výši pojistného, a ten s touto úpravou nesouhlasí. Musí tak učinit písemně do 1 měsíce od doručení sdělení o úpravě pojistného.

Smlouva o povinném ručení zaniká ze zákona ke dni, kdy je vozidlo vyřazeno z evidence vozidel. To platí i pro případ, že je vozidlo z evidence vyřazeno jen dočasně a vzápětí (např. druhý den) opět přihlášeno.

Pokud majitel vozidla nezaplatí včas pojistku, je na to upozorněn upomínkou pojišťovny. Ta musí dlužníka písemně upomenout a dát mu minimálně 1 měsíc na zaplacení. Teprve když tato lhůta marně uplyne, pojistná smlouva zanikne.

V případě prodeje vozidla či jiné formy změny vlastnictví vozidla povinné ručení zaniká dnem, kdy pojistník tuto skutečnost oznámí své pojišťovně.

Seznam pojišťoven, které nabízejí produkt povinného ručení
Vlastník tuzemského vozidla má povinnost uzavřít smlouvu o povinném ručení u některé z pojišťoven, která získala odpovídající licenci. Členství v České kanceláři pojistitelů, a tedy i oprávnění pojišťoven poskytovat produkt povinného ručení, vzniká právní mocí rozhodnutí České národní banky, kterým bylo tuzemskému pojistiteli uděleno povolení k provozování pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, nebo dnem zahájení činnosti v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na území České republiky pojišťovnou z jiného členského státu Evropského hospodářského prostoru. 

Historie povinného ručení

Povinnost sjednat povinné ručení jen pro některé 
Zákon začal ukládat povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nejprve jen některým majitelům a provozovatelům motorového vozidla. Tato povinnost se totiž nejdříve týkala jen pilotů letadel. Psal se rok 1925. Majitelé jiných motorových vozidel však časem sami začali pociťovat potřebu uzavřít pojištění odpovědnosti, a tak si ho u pojišťoven začali sjednávat, avšak dobrovolně, nikoli ze zákona.

Zásada dobrovolnosti pojištění
Podle občanského zákoníku z roku 1811, který platil na tehdejším území ČSR, byla odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla omezená jen na princip odpovědnosti za zavinění. Až v roce 1908 se tzv. automobilovým zákonem odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla pojištění rozšířilo na odpovědnost za následek nehody bez zavinění. Zásada dobrovolnosti na uzavření takového pojištění trvala až do konce roku 1932.

Pro živnostníky povinné ručení povinně
Od posledního prosince roku 1932 vstoupil v platnost zákon č. 198/1932 Sb., o dopravě motorových vozidel. Podle citovaného zákona se doprava osob nebo nákladu, pravidelná i nepravidelná, vykonávaná živnostensky pokládala za koncesovanou živnost. Koncesionář byl povinen uzavřít pojištění odpovědnosti na zabezpečení závazků vyplývajících z odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v této činnosti. Tak se u nás poprvé zavedlo povinné ručení pro některé provozovatele motorových vozidel. Pokud koncesionář živnostenskému úřadu neukázal doklad o uzavření povinného ručení, nesměla se mu vydat koncesní listina na vykonávání živnosti.

Povinnost uzavřít povinné ručení pro každé registrované vozidlo
Brzy se však ukázalo, že nestačí, aby se toto zabezpečení týkalo jen motorových vozidel, kterými byla vykonávána živnostenská činnost. Proto v zákoně č. 81/1935 Sb., o jízdě motorovým vozidlem, uložili zákonodárci povinnost uzavřít povinné ručení každému držiteli vozidla, které bylo v registru čsl. motorových vozidel. Tento zákon nabyl účinnosti 1. 11. 1935. Majitel vozidla byl povinen pojistit jak sebe, tak osobu, jež řídila vozidlo s jeho vědomím. Pojištění se uzavíralo v pojišťovnách, které k tomu získaly oprávnění. Pojišťovny však nehradily škody do 400 Kč a z vyšších částek pak pojistník hradil 10 % ze svého, nejméně však 400 Kč a nejvíc 20 000 Kč.

Fond na podporu při úrazech motorovým vozidlem 
Daný zákon prošel dalšími úpravami, protože jeho nedokonalé znění způsobovalo, že v některých případech poškozeným nebyla uhrazena škoda, na niž měli nárok. V roce 1935 byl rovněž založen „Fond na podporu při úrazech motorovým vozidlem“, který byl dotovaný některými orgány a organizacemi a částečně do něj plynuly i pokuty, jež se ukládaly majitelům motorových vozidel, kteří neměli uzavřené povinné ručení. Z tohoto fondu se pak vyplácela plnění poškozeným.

Změna povinného pojištění na pojištění zákonné 
V roce 1950 byl rozsah a obsah povinného ručení rozšířen a povinné pojištění se změnilo na pojištění zákonné. Takový druh pojištění byl v Československu poprvé dán zákonem č. 56/1950 Sb., o provozu vozidel na veřejných komunikacích. Zákonnou, tedy bezesmluvní formu pojištění, umožnil monopol státu. Pojištění vznikalo ze zákona.

Povinné ručení povinně smluvní
Do konce roku 1999 pro stát povinné ručení formou zákonného pojištění provozovala Česká pojišťovna. V roce 2000 se povinné ručení stalo pojištěním povinně smluvním. Povinně smluvní znamená, že je zde zákonem stanovena povinnost uzavřít toto pojištění, a to formou smlouvy (existuje i celá řada pojištění dobrovolně smluvních – např. pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě). O licenci u Ministerstva financí zažádalo třináct pojišťoven a původně ji jedenáct z nich získalo. Dnes má licenci 13 pojišťoven. Pojistné podmínky byly ze zákona první tři roky podobné. 

Otevřený trh a zvýšená nabídka přinesla konkurenční podmínky a také pestřejší nabídku produktů pojišťoven. Konkurence se nejprve projevila v různé výši limitů pojistného plnění, dále se rozvíjela v oblasti asistenčních služeb a dalších vedlejších produktů. Po uplynutí přechodného období částečné regulace sazeb pojistného se, počínaje rokem 2003, začala projevovat konkurence i v sazbách (cenách) pojistného. Některé pojišťovny provádějí intenzivní segmentaci na trhu povinného ručení, přičemž segmentační kritéria se neustále rozvíjejí.

O České kanceláři pojistitelů

ČKP byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ze dne 30. 7. 1999, jako profesní organizace pojistitelů, kterým bylo uděleno povolení k provozování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 

Česká kancelář pojistitelů spravuje garanční fond, provozuje hraniční pojištění, které se uzavírá při vstupu cizozemského vozidla na území ČR zaplacením pojistného, a to na dobu jeho pobytu na tomto území.

Dále Kancelář provozuje informační středisko. Jeho hlavní funkcí je zjišťovat, uchovávat a poskytovat vybrané údaje o pojištění odpovědnosti vozidel registrovaných na území České republiky a uchovávat a poskytovat vybrané údaje o škodních zástupcích, které jmenovaly pojišťovny, jež mají oprávnění provozovat povinné ručení v České republice pro území ostatních členských států Evropského hospodářského prostoru.

ČKP zabezpečuje plnění úkolů, které souvisí s jejím členstvím v Radě kanceláří, uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států, informačními středisky a orgány, jež jsou v jiných členských státech pověřeny vyřizováním žádostí o náhradní plnění, a zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto dohod. Spolupracuje se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti, vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti.

Dále Kancelář předává data o pojištěných vozidlech Centrálnímu registru vozidel za účelem porovnání s daty registrovaných vozidel, a identifikuje tak registrovaná nepojištěná vozidla, jež pak oznamuje správním orgánům.

Ve vztahu k poškozeným, tj. těm, kterým byla provozem vozidla způsobena škoda a mají nárok na plnění čili peněžní částku vyplacenou pojistitelem jako náhradu vzniklé škody podle výše uvedeného zákona, vystupuje Česká kancelář pojistitelů jako garant a poskytovatel:

 1. plnění za škodu na zdraví nebo usmrcením způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba,
 2. plnění za škodu způsobenou provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti,
 3. plnění za škodu způsobenou provozem vozidla pojištěného u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu,
 4. plnění za škodu způsobenou provozem cizozem. vozidla pojištěného hraničním pojištěním,
 5. plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území ČR povinnost uzavřít hraniční pojištění,
 6. náhradního plnění podle 24 a) a 24 b).

Ve vztahu k povinným, tj. těm, kteří odpovídají za škodu způsobenou nezjištěným vozidlem nebo vozidlem bez pojištění odpovědnosti, má ČKP právo na náhradu toho, co za povinné osoby plnila.