Přihlášení

 

Kontaktujte nás

Sjednat půjčku, prodej, nákup... Kontaktujte nás

 

Nákupní košík

Počet položek: 0
Celkem: 0.00,- Kč

 

Nejprodávanější

Nejžádanější zboží - Elektro, knihy, oleje, auta, reality

Provozní služby

Správa a údržba majetku, provoz areálu Na Hvězdě říjen 2017 ...>>více<<

Cena 10 000,-

Organizační služby

Sportovní činnost, organizace soutěží, organizace turnajů, trenérská činnost, správa internetových stránek září 2017. ...>>více<<

Cena 10 000,-

Příprava, konzultace, balné, poštovné

Příprava a konzultace 2 420,00 Kč Balné a poštovné  2 420,00 Kč ...>>více<<

Cena 4 840,-

 

Titulní stránka / POJISTENI-FIRMY / Odpovědností pojištění / Pojištění D&O

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnost D&O

 • Ochranu před nepříznivými následky spojenými se vznikem povinnosti nahradit újmu
 • Ochranu před neoprávněně uplatňovanými nároky
 • Úhradu nákladů řízení o povinnosti nahradit újmu
 • Právní pomoc při řešení pojistné události

Rozsah pojištění

Toto pojištění (tzv. pojištění D&O) kryje osobní povinnost členů orgánů obchodní společnosti či družstva nahradit újmu způsobenou porušením právních povinností při výkonu funkce.

Členové orgánů společnosti mohou např. způsobit újmy v důsledku nedbalosti, chyby, nesprávného prohlášení, nekonání či podobného činu, který se váže k výkonu jejich funkce, a poškodit tak akcionáře, společníky, věřitele, zákazníky, orgány veřejné moci apod.

Pojištění odpovědnosti managementu

Pojištění odpovědnosti managementu nazývané též "D&O" pojištění chrání všechny členy statutárních orgánů nebo managementu středních a menších společností a poskytuje pojistnou ochranu:

 • samotným pojištěným - podpora ochoty podstupovat náročná rozhodnutí v dynamickém prostředí
 • finanční jistoty společnosti před následky jednání členů statutárních orgánů
 • ochrana zájmů akcionářů, věřitelů atd.

Pojistitel zpravidla hradí přímou finanční škodu a náklady nutné k právní ochraně před vzneseným nárokem na náhradu škody a to do výše pojistné částky uvedené v pojistné smlouvě.

Pojištění je spjato s výkonem dané funkce a doba trvání pojištění se sjednává na dobu určitou 1 roku. 

 

Pojištění odpovědnosti členů orgánů spolku ( D&O)
Limit pojistného plnění 1 mil. Kč 3 mil. Kč 5 mil. Kč 10 mil. Kč 20 mil. Kč
obrat do 125 000 000 Kč 4 794 Kč 8 876 Kč 11 875 Kč 16 796 Kč 23.100 Kč

Doplňkové informace

Vzhledem k tomu, že povinnost nahradit újmu a ručení členů orgánů společnosti jsou neomezené, mohou být negativní důsledky jejich rozhodnutí značné. Navíc se mohou projevit až s delším časovým odstupem a postihnout i další osoby (např. manžele, dědice, zákonné zástupce a právní nástupce).

V základním rozsahu pojistné ochrany je zahrnuto:

 • újma způsobená jinému (např. zákazník, dodavatel, věřitel) i samotné společnosti;
 • náklady na právní ochranu;
 • náklady na šetření;
 • náklady na očištění jména;
 • pokuty a penále;
 • náhrada ztráty za účast na soudním jednání;
 • náklady na extradiční řízení;
 • náklady na obranu v řízení proti majetku a osobní svobodě;
 • náklady na osobní potřeby v souvislosti se zabavením majetku;
 • náklady na peněžitou záruku v soudním řízení;
 • náklady na právní ochranu v souvislosti s újmou na majetku nebo zdraví;
 • náklady na psychologickou pomoc;
 • náklady v neodkladných případech;
 • náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu;
 • náklady na předcházení nároku;
 • dodatečný limit pro nevýkonné členy orgánu společnosti;
 • ručení pojištěných v rozsahu § 159 odst. 3 zákoníku a § 66 a § 68 zákona o obchodních korporacích;
 • vydání prospěchu pojištěného v rozsahu § 62 zákona o obchodních korporacích;
 • pojištění dceřiných společností;
 • dodatečná lhůta pro uplatnění nároku v délce 24 měsíců;
 • dodatečná lhůta pro uplatnění nároku pro bývalé členy orgánů společnosti v neomezené délce;
 • újmy způsobné majoritnímu akcionáři (vlastníkovi).

 

Pojištěnými jsou:

 • členové orgánů společnosti (tzn. člen představenstva, člen dozorčí rady, jednatel, prokurista, likvidátor společnosti nebo fyzické osoby v obdobném postavení podle příslušného právního řádu);
 • zaměstnanci společnosti v kontrolní nebo řídicí funkci;
 • dědici, zákonní zástupci a právní nástupci;
 • manželé;
 • vlivná osoba dle § 71 zákona o obchodních korporacích.

Příběh:

Jedno nesprávné rozhodnutí

Už několik plet pracuji v jedné výrobní společnosti jako finanční ředitel a člen představenstva. Svou práci jsem vykonával vždy svědomitě, což mi v předchozích letech zajistilo kariérní postup. Ještě nikdy jsem však nezažil situaci, kdy bych řídil společnost po finanční stránce v době krize, a tak se stalo, že jedním nesprávným rozhodnutím přišla společnost o část svých příjmů. Naštěstí jsem si byl předem vědom toho, že nikdo není neomylný, obzvlášť při tak velké míře odpovědnosti, jakou na sebe jako finanční ředitel a člen představenstva bere, a sjednal jsem si u České pojišťovny pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti. Česká mi pak pomohla s náhradou škody i s náklady na právní ochranu.

 

Jak pokračovat?

 • zaslat dotaz prostřednictvím e-mailu (ptejte se na cokoli, odpovíme obratem)
 • požádejte o kontaktování poradcem a my se Vám ozveme, abychom Vám nabídli optimální řešení Vašeho pojištění
 • kontaktujte nás telefonicky na čísle +420 607 850 585